CO JE PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ BOX PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE?

Jedná se o ideální řešení umístění venkovních žaluzií pod fasádu. Boxy se montují před okno do prostoru kontaktního zateplovacího systému (KZS) a díky použitým materiálům (plenit a PIR izolace) vytváří vhodné řešení i pro pasivní domy. Purenit zajišťuje boxu pevnost a stálost vůči vlhkosti a stavební chemii. PIR izolace umístěná směrem k budově poskytne patřičnou tepelnou izolaci. Tloušťku izolační PIR desky je možno upravovat dle potřeby a možností stavby. Box zohledňuje všechny konstrukční detaily, takže po jeho zapravení do omítky nebo dřevěného obkladu nevznikají estetické nedostatky. Zakládací lišta, která nejblíže sousedí s okenním rámem, může být upravena tak, aby vypadala jako jeho součást. Mnozí ocení rychlost montáže a její kompletnost – vytvoření prostoru pro žaluzie v jednom kroku.

TYPY BOXŮ

               

 PBI- purenitový box s izolací PIR.                      PB – box ve tvaru U                            PBL – box ve tvaru L

 

PB – box ve tvaru U tvořený purenitem. Používá se převážně tam, kde je izolace překladu již vyřešena. V KZS si tak vytvoříme prostor pro venkovní žaluzie z materiálu, který s ním spolupracuje.

PBL – box ve tvaru L tvořený purenitem. Platí pro něho podobná specifikace  jako pro PB s tím, že v KZS zabírá ještě méně místa.

 

             

 

PROČ JE PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ BOX  PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE LEPŠÍ NEŽ KRYCÍ PLECH?

PURENITOVÝ BOX

+ V jednom kroku dokážeme efektivně vytvořit prostor pro stínící techniku a zároveň zaizolovat překlad a připojovací spáru okna.

+ Přední nosnou část boxu tvoří konstrukční deska – plenit, jenž při umístění do fasády nereaguje na rozdíly teplot, vlhkost či stavební chemii = minimalizace dilatace ve fasádě.

+ Zadní část boxu tvoří deska z PIR izolace, která je výrazně účinnější, než běžně používaný extrudovaný polystyren = efektivní řešení izolace překladu bez tepelných mostů.

+ Rychlá a jednoduchá instalace = úspora času při realizaci fasády.

+ PurBox nejefektivněji využívá prostor v KZS (nejmenší náročnost na hloubku KZS).

 

KRYCÍ PLECHY

- hliníkové plechy dobře přenáší teploty, proto dochází u větších rozměrů k výrazné dilataci = možnost vzniku prasklin na fasádě.

- krycí plechy nejsou samonosné. Kovové pozinkované držáky musí být pevně kotveny do stavby a zůstávají uvnitř boxu vystavené venkovním teplotám = riziko tepelných mostů.

- krycí plechy neřeší izolaci překladu a připojovací spáry okna. Vše musí domyslet a realizovat stavba a koordinovat práce fasádníků a montážní firmy = časově a technicky náročný proces.

 - při dodržení správné instalace je podmítkový krycí plech více náročný na prostor v KZS než PurBox.